Šaht

Šaht on püst- või kaldkaeveõõs mis rajatakse kaevanduse avamiseks, kaevise veoks ( tõsteks ), tuulutuseks ja veekõrvalduseks. Šaht on suurem ja kapitaalsem kui šurf või pimešaht. 


Šaht ei ole tunnel, stoll ega kaevandus.


Vanim kaevandamine

Vanimaks kaevandamiseks loetakse 300000 a. e.kr. tulekivide ja ränikivide kasutamist tööriistadena ja relvadena. Kaevandati kivimurdudes, mis arenesid hiljem stollide kaudu kaevandusteks.


Strekk

Strekk on horisontaalne kaeveõõs, mis on rajatud maavara kihti. Strekki kasutatakse maavara, kaevise ja vahendite ning seadmete veoks, tuulutuseks ja veekõrvalduseks. Nimi tuleb saksakeelsest otsesuunas rajatud kaeveõõnest. (Strecke

Kaartoestikuga käigulae varing seestpoolt / Collapse of a drift Lavassaare turba- ja raudteemuuseum / Lavassaare museum, Estonia  Põlevkivikaevanduse varinguauk / Sinkhole in Oil Shale mining area in Estonia Põlevkivikaevanduse varing / Oil Shale mine is sinking, Etonia Sillamäe uraanikaevanduse strekilae varing / Collapse of drift roof in Sillamäe uranium mine in Estonia

Head ja halvemad mõisted


IV

Mõisted

 

Mõisted

Sump

Sump on kaeveõõs, mis asub šahti või karjääri alumises osas. Sumpa kasutatakse veekogurina või tõsteseadmete asukohana.

Skeem


Mõisted

  IV 

Kivimurd

Kivimurd on karjäär, kus murtakse kive. Inglise keeles on kivimurd quarry. Kivimurd ehk quarry võib olla ka kaevanduses aga Eestis allmaakivimurdu ei ole. 

Eesti mõistes on kivimurrud lubjakivimurrud ja dolokivimurrud- need kus käsitsi kaevandatakse või kaevandati. Suured ja suurel määral mehhaniseeritud lubjakivi-, dolokivi ja merglikarjääre ei nimetata kivimurdudeks vaid karjäärideks mis on täpsemalt aukkarjäärid.

Põlevkivikarjäär, turbaväli ja savi-, liiva- ja kruusaauk ei ole quarry. Need on open-cast, peat field ja pit

Lubjakivimurd / Limestone quarry Männiku karjäär / Männiku limestone quarry, Estonia

Mõisted

Huvitav

Populaarsed postitused