Kaevik

Kaevik on mäenduses tranšee eestikeelne vaste. Kaevik kaevatakse (e. rajatakse või läbindatakse) karjäärivälja avamise eesmärgil, süvendades seda nii sügavale ja sellise kaldega (üldjuhul 8 kraadi ja kuni kihindi põhjani), et veoks kasutatav kallur mööda kaeviku põhja ehk mööda veotranšeed sõita saaks. Kui kaevik on süvendatud soovitud kaevandamiskohani, rajatakse veotranšeega risti kaevandamistranšee ja hakatakse risti kihindi kaldega kaevandama.


Konstantne katenditegur

Konstantne e. ajas muutumatu katenditegur on karjääris sel juhul, kui üritatakse hoida kulusid ja tulusid ajas tasakaalus ja katendi ning maavara suhe on muutumatu.

Konstantne katenditegur võib olla näiteks aukkarjääris. 

Raimamismasin

Raimamismasin on masin millega raimatakse kivimit. Raimamiseks kasutatakse tööorganit, mis võib olla näiteks lõiketrummel, kopp, sahk, konks, piik, nukk vm.

Mäetööd

Mäetööd on maapõues maavara kaevandamise või allmaaehitamise eesmärgil tehtavad tööd. Mäetööd jaguned protsessideks ja protsessid operatsioonideks. Mäetööd on kaevandamistehnoloogia, kaevandamisviisi ja kaevandamismooduse osad.

Kaevandamise mõiste

Kaevandamine on kas majanduslik tegevus maavarast toodangu valmistamise eesmärgil või mäetööde kogum, mis koosneb peamiselt põhiprotsessidest: raimamine, laadimine ja vedu.

Betoon

Betoon on tardtehiskivi.

(Concrete ingl.k.)

Betoon ei ole tsement, kuid tsement võib olla betooni koostisosa. 

Kaevanduse täitmisel kasutatavat materjali ei nimetata betooniks, et seda tavaehitusbetoonist eristada. Täitematerjalis kasutatakse sideainena lendtuhka kuid võib kasutada ka tsementi. 


betoon ‹-i 21› ssideaine (eriti tsemendi), täitematerjali ja vee segu kivistumisel saadav ehitusmaterjal.Hüdrotehniline, happekindel betoon. Betoonist ehitised, rajatised. || betooniseguBetooni paigaldama. Betoon kivistub. Ls. asfalt|betoondekoratiiv|betoongaas|betoonkerg|betoonkillustik|betoonkips|betoon,kivik|betoonkruus|betoonkülm|betoonliiv|betoonlubi|betoonmull|betoonping|betoonplast|betoon,polümeer|betoonpoor|betoonpõlevkivituhk|betoonrask|betoonraud|betoonräbu|betoonsard|betoon,silikaat|betoontari|betoontee|betoonterratso|betoontsement|betoonvaht|betoonvalubetoon.

Suruõhuperforaator

Mining

Huvitav

Populaarsed postitused

🥾  IV  👀