Mäetööd

Mäetööd on maapõues maavara kaevandamise või allmaaehitamise eesmärgil tehtavad tööd. Mäetööd jaguned protsessideks ja protsessid operatsioonideks. Mäetööd on kaevandamistehnoloogia, kaevandamisviisi ja kaevandamismooduse osad.

Huvitav

Populaarsed postitused

🥾  IV  👀