Strekk

Strekk on horisontaalne kaeveõõs, mis on rajatud maavara kihti. Strekki kasutatakse maavara, kaevise ja vahendite ning seadmete veoks, tuulutuseks ja veekõrvalduseks. Nimi tuleb saksakeelsest otsesuunas rajatud kaeveõõnest. (Strecke

Kaartoestikuga käigulae varing seestpoolt / Collapse of a drift Lavassaare turba- ja raudteemuuseum / Lavassaare museum, Estonia  Põlevkivikaevanduse varinguauk / Sinkhole in Oil Shale mining area in Estonia Põlevkivikaevanduse varing / Oil Shale mine is sinking, Etonia Sillamäe uraanikaevanduse strekilae varing / Collapse of drift roof in Sillamäe uranium mine in Estonia

Huvitav

Populaarsed postitused