Šurf

Šurf on püstine ehk vertikaalne või mõnikord täielikult või osaliselt kaldu asetsev kaeveõõs. Šurf on üldiselt suurem kui puurauk ja väiksem kui šaht. (Kui salvkaev viiks kaevandusse, siis oleks see šurf.) Šurf ühendab kaevanduse käiku maapinnaga. Šurfi kasutatakse tuulutamiseks ehk ventilatsiooniks, tagavaraväljapääsuks ja mõnikord ka kaablite või torustiku viimiseks kaevandusse. Peamine šurfi tunnus on see, et inimene mahub seda läbindama ehk mahub sinna sisse. Šurfi võib ka puurida näiteks suure läbimõõduga hõõruva puuriga ehk hõõritsaga. Šurfi läbimõõt on 2 kuni 4 meetrit ja sügavus Eestis vastavalt kaeveõõnte sügavusele ehk 3 kuni 75 m. Šurfil ei ole üldjuhul toestust ja vooderdust, nii nagu on šahtil.

Kaevanduse tuulutusšurf / Ventilation shaft, Estonia

Kaevanduse tuulutusšurf / Ventilation shaft, Estonia Tuulutusšurf Tuulutusšurf Tuulutusšurf Tuulutusšurf Tuulutusšurf


Panorama

Huvitav

Populaarsed postitused

🥾  IV  👀