Tranšee

Tranšee on suur kraav mis moodustub kihtmaavara kaevandamisel (vaalkaevandamisel). Tranšeed nimetati esimese Vabariigi ajal kaevikuks. Tavakeeles tehakse seda ka tänapäeval.

Avamistranšee rajatakse kaevandamata alale maavarakihi või -keha avamiseks. Avamistranšee võib jääda veotranšeeks, milles hakkavad kallurid sõitma. Lõiketranšee rajatakse kahe veotranšee vahele, et hakata kaevandama jaoskonnas - siis muutub lõiketranšee kaevandamistranšeeks. Kaevandamistranšees on astangud ja alaastangud vastavalt eraldi väljatavate katendi- ja maavarakihtide arvule. Lihtsustatult on tranšee läbilõige trapetsikujuline. Karjääri küljel, loodusliku maapõue ehk mäemassiiviga külgneval alal paiknev tranšee on külgtranšee. Lõputranšee on kaevandamistranšee, mis on alles jäänud pärast kaevandamise lõpetamist. 

Fosforiidikarjääri lõputranšee:
Fosforiidimaa / Phosphate rock mining area in Estonia
Fosforiidimaa / Phosphate rock mining area, Estonia
Maardu fosforiidikarjääri veega täitunud tranšee / Water filled trench in Maardu phosphate rock open cast mine, Estonia

Aidu karjääri tranšee (kaevetranšee, kaevandamistranšee):
Aidu karjäär / Aidu oil shale open cast mine, Estonia

Fasforiidikarjääri veotranšee: Org

Fosforiidikarjääri külgtranšee: Fosforiidimaa / Phosphate rock mining area, Estonia Fosforiidimaa / Phosphate Rock mining area in Estonia

Huvitav

Populaarsed postitused