Kõige rõõmustavam nähtus 1920

Kõige rõõmustawam nähtus tänawusel näitusel

See oli -meie enda algatused ja leidused. Omamaa põlewkiwi, omamaa gips, omamaa käiad, omamaa wosworiit, omamaal walmistatud masinad, riistad, nahad, mänguasjad.

FosforiidimatkHuvitav

Populaarsed postitused