Kivimurd

Kivimurd on karjäär, kus murtakse kive. Inglise keeles on kivimurd quarry (mõiste pärineb ruudukujuliselt august, mis kivimurdmisel tekib). Kivimurd ehk quarry võib olla ka kaevanduses aga Eestis allmaakivimurdu ei ole. 

Eesti mõistes on kivimurrud lubjakivimurrud, merglimurrud ja dolokivimurrud ehk paemurrud - need kus käsitsi kaevandatakse või kaevandati. Suuri ja suurel määral mehhaniseeritud lubjakivi-, dolokivi ja merglikarjääre ei nimetata kivimurdudeks vaid karjäärideks mis on täpsemalt aukkarjäärid.

Põlevkivikarjäär, turbaväli ja savi-, liiva- ja kruusaauk ei ole quarry. Need on open-cast, peat field ja pit

Lubjakivimurd / Limestone quarry Männiku karjäär / Männiku limestone quarry, Estonia

Mõisted

Huvitav

Populaarsed postitused

🥾  IV  👀