Kaeveala või kaevandamise ala?

Kaeveala on ala kus kaevatakse (digging). Näiteks kraavi kaevamise koht või peenramaa võivad olla kaevealad. 
Kaeveväli ja kaeveõõs ja kaeveluba on sarnaselt segadust tekitavad mõisted. Need on kõnekeelsed ja veidi paigast nihkunud ning tekitavad mõnikord arusaamatusi. Kaeveväljal suure tõenäosusega kaevatakse nii kaevandamise (mining) eesmärgil kui kraavi kaevamise eesmärgil. Kaeveluba lubab kaevamist aga mitte kaevandamist. Kaeveõõnes on kaevatud kui seda läbindati, või on seda näiteks hoopis puuritud. Enamuses kaeveõõntes aga pärast läbindamist enam kaevamist ei toimu kuid neid kasutatakse kaevandamisel veoks, tuulutuseks ja veekõrvalduseks. Seega on kaeveõõs ebareeglipärane mõiste ja kuniks paremat pole leiutatud, tuleb sellega leppida - kui kasutusel on ka mõiste - käik (kaldkäik, inimkäik - tähendades algselt seda, et sealt sai läbi käia)

Kaevandamise alal kaevandatakse. Kaevandamise ala võib olla karjäär, kaevandus või turbaväli.

Näiteks allolevast puistangust on sõelmeid ammutatud ja kallurile laaditud ehk sõelmeid on kaevatud. Kui väga vaja, siis võib seda ala nimetada kaevealaks. See on samas ka kaevandamise ala, sest ammutamine ja laadimine on kaevandamise operatsioonid. Sõelmete ladustamine ja käitlemine on kaevandamise protsessid. 

Fosforiidimaa / Phosphate Rock mining area in Estonia

Huvitav

Populaarsed postitused