Karjäärivesi

Karjääri kogunenud ja sealt välja juhitavat või pumbatavat vett võib nimetada karjääriveeks. Karjääri kuivendamine ehk veekõrvaldus või veeärastus tekitab põhjavee alanduslehtri mille ulatust mõõdetakse puuraukudes või vaatluskaevudes veetaseme mõõtmise abil. Kuna karjääris kobestatakse kivimeid, siis satub vette tahket materjali ja ka vee keemilised omadused muutuvad. Seetõttu jälgitakse ärastusvee kvaliteeti veeproovide võtmise ja analüüsimise abil. Selleks, et saada teada, kuidas mõjutab veekõrvaldus ümbritsevaid salvkaevusid või puurkaevusid, mõõdatakse nende kaevude veetasemeid.

veeseire.ee

Huvitav

Populaarsed postitused