Allmaakaeveõõs

Allmaakaeveõõs on selline maapõue rajatud (läbindatud) horisontaalne või kaldkaeveõõs, mille läbindamisel kaeveõõne kattekivimeid ei ole eemaldatud. Šahti, šurfi ja ja puuraugu puhul kattekivimid eemaldatakse, kuid kuna enamus kaeveõõnest on rajatud ilma katte- ja külgkivimeid eemaldamata, siis nimetatakse ka neid kaeveõõsi allmaakaeveõõnteks. Samuti eemaldatakse horisontaal- või kaldkaeveõõnte suudmete piirkonnas kattekivimeid, kuid enamus kaeveõõnest on rajatud maapõue ilma kattekivimeid eemaldamata. 


Oil shale mine nr 2 / Kaevandus nr 2

Huvitav

Populaarsed postitused

🥾  IV  👀