Sõelmed vs aheraine vs tuhk vs hiib vs tuhk vs tolm vs katend

Formaalselt või üldistatult on kasutu osa maavarast aheraine. 

Keeleliselt, kombeliselt ja tehniliselt on aga nii: 


Põlevkivikaevisest eraldatud lubjakivi on aheraine.

Lubjakivist, dolokivist või merglist eraldatud ehk väljasõelutud väikesetükiline osa on sõelmed.

Tuhk on põlemisjääk. Sõelmepuistang ei ole tuhamägi. 

Tolm on nii peentest osakestest koosnev materjal, et tuul seda liigutada suudab.

Hiib on peene materjali pulp, mis põlevkivikaevisest välja sõelutakse. Hiivas on nii põlevkivi-, lubjakivi- kui saviosakesi. 

Flotoliiv on fosforiidist flotatsiooni ehk vahtrikastamise abil eraldatud liiv. 

Poolkoks on hapnikuta kuumutatud põlevkivi ( ehk õlitootmise ) jääk. 

Katend on maavara pealt või küljelt eemaldatud materjal (kivim) ja kui see on asetatud pustangusse, siis on tegu katendipuistanguga ( mitte aherainega ). 

Kui aheraine on puistatud puistangusse, siis on tegu aherainepuistanguga ( mitte tuhemäega ).

Sellel pildil on poolkoksimägi kaetud põlevkiviaherainega, mis koosneb lubjakivist koos selle külge jäänud põlevkiviga:

Kaevandatud maa
Aidu karjääri lubjakiviga (aherainega) kaetud Kiviõli poolkoksimägi  / Kiviõli semicoke hill in Estonia, covered with waste rock from Aidu oil shale open-cast mine 
Aherainepuistang: Sompa kaevandus / Sompa oil shale mine, Estonia 2015 Kaevandatud maa Katendipuistang: Kaevandatud maa Aidu (Oktoobri) karjäär Vana sõelmepuistang: Lubjakivimaa PostMiningSõelmepuistang: Lubjakivimaa Killustik (ehk kaup, toodang): Limestone quarry. Estonia Killustikupuistang sõelmepuistangu taustal: Harku

Huvitav

Populaarsed postitused

🥾  IV  👀