Kaevandusala

Kaevandusala on vilets mõiste, kuna see võib selle kasutaja arvates viidata nii kaevandamise alale kui kaevanduse alale. Samas pole selge, mis asi on kaevandus - kas liivaauk või põlevkivikaevandus, või fosforiidikarjäär või turbaväli?

Seetõttu on parem mõiste kaevandamise ala

Fosforiidikaevandamise ala ehk täpsemalt fosforiidikarjäär ( mitte kaevandusala, kuna pildil ei ole ei kaevandust, ega kaevanduse ala ): 
October

Turbakaevandamise ala ehk täpsemalt turbaväli või freesturbaväli või turbatootmisala ( mitte kaevandusala, kuna pildil ei ole ei kaevandust, ega kaevanduse ala ): 
Turbaväli / Peat field in Estonia

Seda ala võiks nimetada kaevanduse alaks, kuna tegu on fosforiidikaevanduse rikastusvabrikuga. Mäenduskeeles on see kaevanduse pealmaakompleks. Isegi siin on kaevandusala veidi nigel mõiste kuigi mööndusega võiks seda kasutada: 
Former flotation plant at Maardu phosphate rock industry, Estonia (2012)

Lubjakivikaevandamise ala ehk täpsemalt lubjakivikarjäär mis oli kunagi kivimurd ( mitte kaevandusala, kuna pildil ei ole ei kaevandust, ega kaevanduse ala ): 
PostMining

Põlevkivikaevandamise ala ehk täpsemalt põlevkivikaevanduse peahoone varemed ( võib olla hädapärast kaevandusala, kui parem on kaevandamise ala või kaevanduse ala ): PostMining 

Laiemas mõistes kaevandamise ala ehk täpsemalt maagikarjääri metallurgiatehas ( mitte kaevandusala, kuna pildil ei ole ei kaevandust, ega kaevanduse ala ): 
Just another day in South Africa

Põlevkivkaevandamise ala ehk täpsemalt kunagine põlevkivikarjäär ja põlevkivikaevandus, kus nüüd on näha õlitehas ( võib hädapärast nimetada kaevandusalaks, kuid parem on nimetada õlitehaseks või õlitööstuseks või kunagiseks kaevandamise alaks ): 
Kiviõli. Siin asus Sala karjäär ja Kiviõli kaevandus / Kiviõli oil shale mining area in Estonia

Põlevkivikaevanduse peahoone varemed, mille fassadile oli kirjutatud sõna "kaevandus" okupantide keeles. Seda võib hädapärast nimetada kaevandusalaks, aga parem on lihtsalt kaevandus või kaevanduse ala või kaevandamise ala. Siin on hoone kui sissepääs kaevandusse ehk allmaakaevõõntesse (allmaakäikudesse) ja hoone kui ettevõte, mis omab allmaakaeveõõsi.: 

Sompa kaevandus / Sompa oil shale mine, Estonia 2015

Lubjakivikaevandamise ala ehk täpsemalt lubjakivikarjäär ( mitte kaevandusala, kuna pildil ei ole ei kaevandust, ega kaevanduse ala ): 
Limestone blasting. Estonia

Huvitav

Populaarsed postitused