Bager

Bager on endisaegne (saksaaegne, tsaariaegne, eestiaegne, nõukaaja algusaegne) nimetus masina kohta, millega vee alt muda välja tõsteti. Hollandi keeles tähendas bagger muda ja muda ammutamist. Bagger muutus ka saksa keeles sõnaks, millega tähistati masinaid, millega ammutatatakse. Tänapäeval nimetatakse neid masinaid ekskavaatoriteks. Eestis hakati (ämber)bageriks kutsuma paljukopalisi kettekskavaatoreid, millega vee alt pehmet materjali ammutati - näiteks muda, liiva või turvast. Seda masinat on nimetatud ka süvendajaks, paljukopaliseks süvendajaks, draagiks ja pinnasepumbaks. Kabel-bageriks nimetati draglaini ehk trossekskavaatorit. Saksa keele mõjul võidi nimetada kõiki kaevamismasinaid bageriteks. (vt lisa mäenduse ajaloo artiklist)

Tänapäeval ei ole bager eesti keeles üheselt mõistetav nimetus. 

Saksa keeles on bagger ka tänapäeval ekskavaator. 

Sõna "ekskavaator" (excavator, экскаватор) pärineb prantsuskeelsest sõnast excavateur, mis tähistas algselt paljukopalist kettekskavaatorit.

Paljukopaline kettekskavaator (ehk endisaegses keeles bager) Aseri savikarjääris:

Aseri savikarjäär / Aseri clay pit, Estonia

Paljukopaline kettekskavaator (ehk endisaegses keeles bager) turbarabas:

Huvitav

Populaarsed postitused